Taide lienee yksi maailman monimuotoisimmista sanoista, jolla on satoja eri merkityksiä. Pääasiassa voisimmekin sanoa, että taide on todellisuudessa hyvin subjektiivista ja tällä tapaa sanonta ”kauneus on katsojan silmissä” pätee loistavasti myös taiteen maailmaan.

Taiteen merkitys ja tarkoitus

Mikä sitten on todella aitoa taidetta? Vaikka taide on pitkälti asia, jota lähes kuka tahansa voi luoda, on samalla tärkeää pitää mielessä, että taiteella tulee olla tarkoitus ja merkitys. Esimerkiksi pelkkä kotona kudottu kangas ei ole taidetta, sillä se on kudottu kotikäyttöön. Siitä voi kuitenkin tulla taidetta, jos sen kutoja haluaa tehdä siitä taidetta. Ja koska taide on suunnattu yleisölle, on taiteen oltava myös näytillä yleisölle.

Samalla ei kuitenkaan riitä, että kangas kiikutetaan taidegalleriaan, jos kutoja ei itse tiedä tai ymmärrä, mitä hän haluaa kankaallaan ihmisille kertoa. Jos hän kuitenkin päättää antaa kankaalle merkityksen ja tarkoituksen, eli toisin sanoen hän haluaa kertoa yleisölle jotain tai ilmaista kankaan kautta tunteitaan, ajatusmaailmaansa tai näkökulmiaan, voi siitä aivan yhtä hyvin tulla taidetta. Aivan samalla tapaa kaunis patsas tai veistos ei automaattisesti ole taidetta, mutta siitä voi tulla taidetta, jos se täyttää yllä mainitut vaiheet.

Taiteilijan ja katsojan merkitys taiteessa

Myös taiteilijalla on ehdottoman tärkeä merkitys taiteen luomisessa. Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kaikki, mihin taiteilija koskee, ei muutu automaattisesti taiteeksi. Toisin sanoen taiteilijan on taiteellisella ajattelullaan ja inspiraatiollaan annettava taiteelle näkökulman, joka tekee siitä erilaisen ja arjesta poikkeavan.

Tässä mielessä taiteilijan on otettava myös riski; riski siitä, että ihmiset nauravat tai pilkkaavat hänen taideteoksiin tai että hänen taidettaan ei ymmärretä tai arvosteta. Tässä mielessä taide ei ole pelkästään sitä, mitä taiteilija luo, vaan myös sitä, millaisena yleisö sen käsittää. Taiteen tulkinnassa ei kannatakaan unohtaa, että myös katsoja tuo teokseen oman panoksensa.

Katsojan tehtävän on tulkita teosta oman maailmankatsomuksensa mukaan ja löytää sen sisältä ominaisuuksia, jotka herättävät ajatuksia, tunteita ja elämyksiä. Tietyllä tapaa katsoja määrittää, onko teos taidetta vai ei, mutta samalla taas taiteilijan tehtävänä on tuoda teos katsojan eteen tämän päätöksen tekemiseksi.